ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(๑ ก.พ.๖๐)

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับคณะ จาก ศปป.๔ กอ.รมน.
กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับคณะ จาก ศปป.๔ กอ.รมน.

วันนี้  ๑ ก.พ.๖๐  พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะ  ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี  โดยมี พ.อ. อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี (ท) ให้การต้อนรับ

PNOHT600201001021601       PNOHT600201001021602       PNOHT600201001021607       PNOHT600201001021609