กอ.รมน.จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 พ.ค.61 เวลา0930(กลุ่มงานกิจการมวลชล) นำโดย พ.อ. ปกรณ์ ธรรมโชติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดน.ศ.(ประธานในพิธี)และหน.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด , ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในต.สี่ขีด ร่วมเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ.พื้นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.สิชล จำนวน 4โรงเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ อ.เมือง จำนวน 120 คนร่วมกันปลูกป่าทดแทนพื้นที่ ที่ชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางและตัดไม้ทำลายป่า จำนวน 3 ไร่ 2งานซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด โดยในห้วงเวลา 1300-1530 ได้มีกิจกรรมการอบรมบรรยาย โดย นาย สุเทพ บัวจันทร์และคณะวิทยากรจากทรัพยากรและธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช ให้นักเรียน-นักศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่าและปลูกจิตสำนึกให้มีความหวงแหนเพื่อให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต