กอ.รมน.ภาค ๒ (๔ ม.ค.๖๐)

กอ.รมน.ภาค ๒

นครราชสีมา

พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)เป็นประธานการประชุม การจับกุมดำเนินคดีท่าทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด น.ม.