การขยายผลการจับกุมนายทุนค้าไม้หวงห้าม

วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ สสท.ศปป.๔ กอ.รมน., กอ.รมน.จังหวัด ข.ก., ทหาร บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ข.ก.(ร.๘ พัน ๒), ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, สจป.๗ (ขอนแก่น), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.๑ (ภูเวียง)และ ขก.๕ (ภูผาม่าน), ตำรวจ กก.๓ บก.ปทส. และฝ่ายปกครอง อ.ชุมแพ รวมประมาณ ๕๐ นาย ร่วมกันเข้าตรวจสอบการปฏิบัติการขยายผลการจับกุมเพื่อให้ถึงตัวการที่เป็นนายทุน และผู้มีอิทธิพลที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดี