การจัดการขยะ จ.สุรินทร์

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 1000-1130 น. พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 ตรวจเยี่ยม การจัดการขยะ ของเทศกาลเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน. สุรินทร์(ท). ผู้แทน จาก ทสจ. สุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์.