การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักป่าทับลาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  จัดกิจกรรมรวมพลคนรักป่าทับลานขึ้นทั้งนี้เนื่องจากป่าทับลาน ซึ่งเป็นป่าที่มีบริเวณกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำมูล  รวมถึงมีไม้มีค่าเป็นจำนวนมาก ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่บริเวณเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3  คลองน้ำมัน  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. และ พลโทธัญญา เกียรติสาร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รวมถึงประชาชนในพื้นที ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว  ประกอบด้วยการปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  การสร้างฝายชะลอน้ำการปลูกต้นยางนา และพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติอันจะส่งผลให้ เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้