การดำเนินการบริหารจัดการน้ำชาวบ้านท่าเสา

7 มิ.ย. 61 เวลา 1400 ที่เรือนแพริมน้ำ ณ วัดพันธุวงษ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล พร้อมคณะฯและ อ.เกษมฯ จาก ม.มหิดล ได้ประชุมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีประธานเครือข่าย ทสม.จ.สมุทรสาคร ประธานสภาองค์กรชุมชน ทสม.กระทุ่มแบน ฝ่ายปกครอง และกลุ่มชลประทานพร้อมตัวแทนชาวบ้านท่าเสา เข้ารร่วมประชุมหารือ เพื่อทบทวนปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข และการดำเนินงานในขั้นต่อไป ซึ่งทางคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขกัญหาทั้งด้านวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องแล็บ รวมทั้งบุคลากร หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจคลองในจุดที่เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการแก้ไข รายละเอียดอื่นๆจะเรียนให้ทราบต่อไป