การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินผลที่ ๒) หัวหน้าคณะ ฯ

วันที่ ๙ ม.ค.๖๑ 
เวลา ๐๙๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย. (ท) และ ส่วนงานราชการที่ เกี่ยวข้องของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๑๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และ ตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

เวลา ๑๓๐๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ขอคืนจากผู้บุกรุก ทั้งหมด ๑๘,๐๐๐ ไร่ ที่ศูนย์ปฏิบัติ การจัดการอุทยานแห่งชาติตาดโตน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ ( นครราชสีมา ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช โดยมีนายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๕๐๐ ลงพื้นที่ดูพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จะทำการย้อมสี ภูเขาโดยการปลูกต้นไม้ป่าที่ออกดอกเป็นสีต่างๆ เช่น สีขาว, สีชมภู, สีแดง หรือแสด, สีม่วง และ สีเหลือง ใช้พื้นที่ที่ขอคืนมาจากผู้บุกรุก ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๕ โซนโซนละสี และตรวจดูการจัดทำ ฝายมีชีวิตทั้ง ๕ แห่ง บริเวณป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี นายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป