การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินผลที่ ๒) หัวหน้าคณะ ฯ ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ ดังนี้
                      เวลา ๑๓๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒  ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ (กองกำลังสุรนารี) โดยมี พ.อ.รัฐพล ศิริทับ รอง เสธ. กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของ   กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ ให้การต้อนรับ
                      เวลา ๑๔๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และ ตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ
                      เวลา ๑๕๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลาง ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ (สร.๔) อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
                      เวลา ๑๖๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ดูการกำจัดขยะหลังตลาดช่อง จอม ตามแนวเขตชายแดนไทย – กัมพูชา

 ผลการปฏิบัติคณะอนุกรรมการฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป