การบูรณาการร่วมกับภาคท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

12 ต.ค. 61เวลา1400 พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป4 กอ.รมน.พร้อมคณะฯได้เดินทางไปที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาครเพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน.เช่นการปั้น EM Ball การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาธิตเครื่องสีข้าวกรอกหม้อ การใช้ประโยชน์จากรำและน้ำซาวข้าว น้ำหมักพิทักษ์โลก สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ผลิตภัณฑชุมชนจากน้ำหมักพิทักษ์โลก ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ต่อยอดน้ำหมักพิทักษ์โลกและร่วมกิจกรรม ปล่อยปลาพร้อมเทปุ๋ยชนิดน้ำเนเจอร์แคร์ในนาข้าวอินทรีย์หลังจากนั้นไปตรวจเยี่ยมธนาคารน้ำหมักฯที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และ ม.3 ต.คลองมะเดื่อพร้อมเทน้ำหมักลงลำคลอง จากนั้นได้ไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย กรณี บ.ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ด จก.โดย ผอ.ศปป.4กอรมน.ได้ประสานให้ กอ.รมน.ดำเนินการตรวจสอบพร้อมสั่งการให้ สพอ.ศปป4ฯ จัดชุดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้