การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

13 ก.ค.60
พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการตประเมินผลตามแผนแม่บท ประจำปี 60 โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ท) ที่แต่งตั้งใหม่จำนวน 52 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี