การปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ

วันที่ 14 ก.พ.61 เวลา ประมาณ 1900

ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ากลุ่มขบวนการจะมีการลำเลียงไม้ชิงชันออกจากป่ามาซุกซ่อนในสวนปาล์ม บริเวณ บ้านสวนป่า ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จึงประสานตำรวจ ศปทส.ภาค 5 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ เข้าไปดักซุ่มตามเส้นทางเพื่อจับกุม

วันที่ 15 ก.พ.61 เวลาประมาณ 0100

เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนเข้าไปในสวนปาล์ม ตามที่สายข่าวแจ้ง
ตรวจพบไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน 8 เหลี่ยม ซุกซ่อนบริเวณกอกล้วยภายในสวนปาล์มแต่ไม่พบบุคคลใดอยู่ในสวนปาล์ม ซึ่งจะติดตามเจ้าของสวนปาล์มมา
สอบสวนต่อไป และได้ตรวจยึดไม้ของกลางไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.5 (ห้วยแก็ต) และจัดทำบันทึกตรวจยึด ดำเนินคดีต่อไป

กลุ่มขบวนการนี้ยังไม่หยุดตัดไม้มีค่าในบริเวณ บ.บ่อหอย – ภักดีธรรม และมีการย้ายจุดตัดไม้ใหม่อีก ในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณรอยต่อแพร่-น่าน เนื่องจากกลุ่มขบวนการฯ รับออเดอร์จากนายทุนมาไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะติดตามขยายผล เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้