การป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง

1.ศปป.4 กอ.รมน.ได้ประสานกับสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทส.ซึ่งบินลาดตระเวนตามแผนบิน ตรวจพบการบุกรุกป่าในพื้นที่ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  และต.ประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 2 จุด พื้นที่ประมาณ 80-100 ไร่ ดังนี้

                1.1 พิกัดป่าเลน 12’42.39″N101’41.89″

                1.2 พิกัดป่าบก 12’42.05″N101’48.35″E

2. ประสานการปฏิบัติส่งค่าพิกัดให้กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ตรวจสอบโดยด่วน และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                2.1 พื้นที่รับผิดชอบกรมป่าไม้ ประสานให้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ดำเนินการ

                2.2 พื้นที่รับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ประสานให้ นายรัชชัย พรพา หัวหน้าชุดฉลามขาวดำเนินการ