การพัฒนาท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี

เมื่อ​ 20 เม.ย.61, 0930​ กอ.รมน.จว.ป.น.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี​ ณ​ ห้องประชุมท่าเทียบเรือปัตตานี​ อ.เมือง​ จว.ป.น.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป​ระ​ช​ุ มประกอบด้วย​ องค์การสะพานปลา, ประมงจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบลบานา, โดยมีเรื่องเพื่อ​พิจารณาที่เป็นปัญหา​เรื่องขยะตกค้างในบริเวณท่าเทียบเรือและกลิ่นเหม็นรวมทั้งสุขอนามัยซึ่งส่งผลกระทบ​ต่อ​การประกอบการประมง​ โดย​ กอ.รมน.จว.ปน.ได้เสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมต้นทางโดยน้ำหมักชีวภาพและ​อี.เอ็ม.บอลร่วมกับ​ อบต.บานาและท่าเทียบเรือปัตตานี​ โดยมี​ นาย​วีรนันท์​ เพ็งจันทร์​ ผวจ.ปัตตานีเป็นประธาน​

ต่อยอดจากโครงการประสานงานป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติฯ สอดคล้องยุทธศาสตร์​วาระปัตตานีสะอาด