การรับส่งหน้าที่ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ๒๙ ก.ย.๖๐

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. (ท่านเดิม)ได้กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ให้กับ                  พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. (ท่านใหม่) ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม ศปป.๔ กอ.รมน. ชั้น ๓ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม)