การลักลอบตัดต้นไม้ตะเคียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

๙ ธ.ค.๖๐ 

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจพบมีการลักลอบตัดต้นไม้ตะเคียนในบริเวณร่องห้วยแม่ยิ่ง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จึงประสานการปฏิบัติร่วมกับ ตำรวจ กก.๔ บก.ปทส.ให้เข้าไปตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี ตามกฎหมาย จากการตรวจสอบในขั้นต้นพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ถูกตัดโค่นเหลือแต่ตอ จำนวน ๘ ต้น พบไม้ถูกตัดเป็นท่อนจำนวน ๑๗ ท่อน ปริมาตร ๘.๕๑ ลบ.ม.โดยมีไม้บางส่วนถูกขนย้ายออกไปเข้าโรงเลื่อยผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งใน จ.ลำปาง จะมีการติดตามขยายผลต่อไป