การแก้ไขน้ำเสียในภาพรวมของ จ.ราชบุรี

๒๗ ธค ๖๑ เวลา๑๔๓๐ เวลา ๑๗๕๕ พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผช.ผอ.ศปป. ๔ กอรมน พร้อมคณะ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.รบ. เป็นประธาน มีที่ปรึกษาคณะกรรมการครบทุกนาย ด้วยเรื่องที่ต้องแก้ไขน้ำเสียในภาพรวมของ จ.ราชบุรี ผู้ตรวจการจากสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดรับไปดำเนินการ

ก่อนไปประชุม คณะฯ ศปป. ๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ที่สาธารณ บ้านดอยดิน เป็นบริเวณที่อุดมเดชฟาร์มและไร่ส้มสุกิจฟาร์ม ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณ ซึ่งคณะฯ ลงพื้นที่เตรียมการเป็นข้อมูลในการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการกับตะกอน ซึ่งเป็นสารพิษ จะจัดเก็บไว้ที่ใดฯลฯเป็นต้น