การแถลงผลการปฏิบัติงานของ ศปป.4 กอ.รมน.

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 ก.ย.61 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูล จว.พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.61