กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

24 ม.ค. 60 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 Rs ในโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยนายเชิดชัย จริยะปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรม

S__5439519 S__5439522 S__5439523 S__5439524 S__5439525 S__5439528 S__5439531