กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการประเมินตามโครงการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท สำหรับ กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.จังหวัด โดย ศปป.๔ กอ.รมน. ระหว่าง ๔ – ๖ ก.ย.๖๐. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จง.นนทบุรี