ชาวบ้านในพื้นที่ อบต.ไล่โว่ ขอปรับปรุงเส้นทางเดินเข้าหมู่บ้าน

วันที่ 21 มิ.ย.61 พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะฯ เวลา1000 ร่วมประชุม3ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง(ฉก.ลาดหญ้า) และเขตรักษาพันธุ์ฯ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก กรณีชาวบ้านในพื้นที่ อบต.ไล่โว่ (6 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 5500คน) ขอปรับปรุงเส้นทางในการเดินทางเข้าหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมราชสีห์ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. ในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการใน 3 แนวทาง 1.ให้ทำการขอปรับปรุงเส้นทางโครงการร่วมกันระหว่าง อบต.ไล่โว่ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันพืช 2.กรณีที่กรมอุทยานฯ ไม่ทำโครงการร่วม ให้ อบต.ไล่โว่ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจะต้องทำ EIA และให้อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นผู้อนุมัติ 3.ให้ อบต.ไล่โว่ ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเร่งดวนแก้ไขเหตุเฉพาะหน้าให้กับชาวบ้านให้สามารถใช้เส้นทางเดินทางได้ไปพรางก่อนในปัจจุบันที่สามารถจะดำเนินการได้