ตรวจสอบเศษไม้ ขยะปนเปื้อนสารพิษนำ เข้ามาทำลาย หรือนำมาทิ้งในประเทศ (จ.สมุทรสงคราม)

วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๒ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้รับการประสานจากฝ่ายปราบปราม กรมศุลกากร ว่ามีบริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด ได้นำเข้า Wood Chips ( Shredded ) เศษไม้ จำนวน ๗,๖๕๖.๔๑๘ ตัน จากประเทศสิงคโปร์ โดยด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ได้รับเสียภาษี และออกใบอนุญาตให้เมื่อ วันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒

๑.ได้ประสานการปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบเศษไม้ดังกล่าว ว่าเป็นเศษไม้ หรือเป็น ขยะปนเปื้อนสารพิษนำเข้ามาทำลาย หรือนำมาทิ้งในประเทศ และมีสารพิษอันตรายปนเปื้อนหรือไม่ โดยในขั้นต้นได้ประสาน กรมป่าไม้, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘, กอ.รมน.จังหวัด ส.ส., กรมศุลกากร และผู้แทนบริษัท ไฟร์ซันฯ ให้ตรวจสอบร่วมกันในวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ณ ท่าเรือ บริษัท ไฟร์ซันฯ

๒.ได้ตรวจสอบจากเอกสารการนำเข้า และได้โทรศัพท์สอบถามถึงวัตถุประสงค์การนำเข้าเศษไม้ กับชิปปิ้งชื่อ นายวีระยุทธ นภาอำไพพร แจ้งว่า บริษัท ไฟร์ซันฯ นำเข้าเศษไม้ดังกล่าวจากประเทศสิงคโปร์ โดยจะนำไปส่งขายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวะมวล ที่ จ.สระบุรี และยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ