ติดตามการค้าไม้ข้ามชาติ

วันนี้ 11 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1.ชุดปฏิบัติการพิเศษภาคเหนือ สปป.3
2.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.29 (ยางใหญ่)
3.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอุ้มผาง (สบอ.14)
4.กองร้อย ตชด.347 (อุ้มผาง)
5.ทหาร ร้อย ร.1423
6.จนท.สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ได้ร่วมบูรณาการสนธิกำลังออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-พม่า ท้องที่บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก พบการกระทำผิดหนึ่งราย เป็นไม้กระยาเลย(ประดู่)แปรรูป จำนวน 22 แผ่น/เหลี่ยม แต่ยังไม่สามารถตรวจยึดได้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศสูงชัน ประกอบกับฝนตกตลอดเวลา จึงจะทำการเข้ายึดในวันถัดไป