ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ จากผู้แทนมูลนิธิเกษตรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ซากช้างป่า

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๒ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. พร้อมคณะ รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ จากผู้แทนมูลนิธิเกษตรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจการกู้ซากช้างป่าที่พลัดตกเหวนรก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก