ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1487223208563 14872232103481487223215112 1487235839127 1487236755631 1487236789286 1487236802581

๑๖๐๙๐๐ ก.พ. ๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๒ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จำนวน ๒๒๐ คนเข้ารับการอบรม พร้อมได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทัพพระยาเสือ

 

20170216_134413 20170216_134635 20170216_16381420170216_15350120170216_163854

เวลา ๑๑๐๐  คณะได้เดินทางเข้ารับฟังปัญหาผลกระทบของราษฎร ตำบลน้ำพุ อ.จอมบึง จว.ราชบุรี ได้ร้องเรียน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษ โรงงาน ปล่อยน้ำเสียและ สารเคมี โลหะหนัก, น้ำผิวดิน, น้ำใต้ดินมีกลิ่นเหม็น,  น้ำเป็นพิษในพื้นที่โดยรอบโรงงาน รับจำกัดกากอุตสาหกรรม บริษัท แวกซ์ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี ผู้นำชุมชน ต.น้ำพุ,  ผู้แทน กระทรวงอุตสาหกรรม, ทสจ.ราชบุรี, สิ่งแวดล้อมภาค ๘ ราชบุรี  มาให้ข้อมูล ในที่ประชุม และตรวจสภาพ สิ่งแวดล้อม ของโรงงาน และพื้นที่ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยรอบโรงงาน

20170216_165309

เวลา ๑๔๐๐ คณะได้เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชม บริษัท คิวพี ประเทศไทย จำกัด ในการบริหารจัดการ โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม