รอง.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการฯ

15 สิงหาคม 2562 พล.ต.ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ รอง.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลำกงและป่าคลองตะโก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์