ลูกเสือสิ่งแวดล้อม

เมื่อ​ 5​ เม.ย.61, 1300 พ.ต.โสมนัส​ ลพล้ำเลิศ​ รอง​ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน​ กอ.รมน.จว.ป.น.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ครั้งที่​ 13 โดยมีลูกเสือเข้าร่วมจำนวน​3,500 คน​ ประกอบด้วยลูกเสือ​ 5​ จชต.และต่างชาติจำนวน​5ประเทศ​ ณ​ บริเวณ​สนามกีฬากลางและสวนสมเด็จฯ​ จ.ปัตตานี​ โดยได้รับมอบหน้าที่​ ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมในค่ายพักแรมฯ​ ได้มอบน้ำหมักชีวภาพ, น้ำยาอเนกประสงค์แก่ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการขยะเปียกและมอบให้ฝ่ายจัดสถานที่เพื่อบำบัดกลิ่นและย่อยสลายสิ่งปฏิกูลสุขาชั่วคราวและสุขาเคลื่อนที่เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมต้นทาง​และเป็นแบบอย่างให้ลูกเสือและผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ เป็นการต่อยอดโครงการประสานงานเพื่อป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ​ ศปป.4​ กอ.รมน.​ผลการปฏิบัติ​ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถระงับกลิ่นและแมลงวันอันอาจเป็นพาหะให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร​และสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ