ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่ หนองบัวลำภู

๒๑ ส.ค.๖๐
พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. โดยมี พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท), ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และ เวลา ๑๖๐๐ เดินทางเข้าดูพื้นที่ที่มี การขุดลอกลำห้วยเชียง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยมี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป