ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ

26 ก.ค.60

กำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมโครงการอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.ปี2560 ครั้ง2  ณ วัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม