ศปป.4ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มสุกร

20 เม.ย.61เวลา13.08

 

ศปป.4กอ.รมน.โดย พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล เป็น หน.คณะทำงานพบนายก อบต.จอมบึง
เวลา14.43-16.20น.พอ.ทรงศักดิ์ฯ หน.คณะทำงานพร้อมกับ กอ.รมน. จังหวัดราชบุรีรวมทั้ง จนท.สง.กระทรวงทรัพย์ฯ ปลัดอำเภอและนายก อบต.จอมบึง เดินทางไปตรวจสอบสถานที่บริเวณฟาร์มสุกร ศุภฤกษ์ฟาร์มและ จนท.ได้ดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
1.พบน้ำไหลลงที่สาธารณะ ทางกระทรวงทรัพย์ฯได้เก็บน้ำไปตรวจคุณภาพน้ำ
2.บ่อน้ำบ่อที่7 (บ่อสุดท้าย) ทสจ.ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจ
3.สง.อบต.จอมบึง โดย จนท.ได้ทำรายงาน การให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความตามมาตรา 25 หมวด5 เหตุรำคาญและเจ้าของฟาร์มได้ลงรายชื่อไว้และได้ขอเวลาในการแก้ไข15วัน
ช่วงเวลา16.20-16.27น.เนื่องจากฝนจะตกและค่ำซึ่งยังไม่เห็นทิศทางน้ำไหลออกหรือช่องทางน้ำจากวิบูลย์ฟาร์มแต่ผู้ร่วมร้องเรียนและคณะ จนท. จากอำเภอและ อบต. จะร่วมกันขุดท่อในวันพุธที่25 เพี่อไม่ให้น้ำจากฟาร์มไหลลงที่ทำนา ดูบริเวณนำ้ไหลหรือซึมออกจากฟาร์มสุกรศุถฤกษ์ฟาร์มและเก็บตัวอย่างน้ำพร้อมทั้งใช้กรรมวิธีทางกฏหมายดำเนินการ

และเรื่องฟาร์มถมทางสาธารณะ อบต.จะมาตรวจรังวัดที่ดินอีกครั้ง ใน 15พค61