ศปป.4 กอ.รมน.ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ต.

4 ก.พ.61. เวลา0900
พล.ต.ชัยสิทธิ์ ปั้นรัตน์ ผช.ผอ.ศปป.4กอ.รมน. หน.ชุดประเมินผลฯ ที่ 4 และคณะฯ เข้าพบนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผอ.รมน.จ.สตูล
เวลา1000. คณะชุดประเมินผลฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทฯ โดย มี พ.อ.ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ส.ต. เป็นผู้บรรยายสรุปและมีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานดังนี้.-
พลังงาน จว.สตูล,ทสจ.จว.สตูล,อุตสาหกรรม จว.สตูล,เกษตรจว.สตูล,ปศุสัตว์ จว.สตูล,ประมง จว.สตูล,สาธารณสุขจว.สตูล,ปกครองท้องถิ่น จว.สตูล,ผบก.ภ.จว.สตูล เข้าร่วมสรุปการดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ
เวลา1330. คณะชุดประเมินผลฯ ได้ไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทึ่ ต.กำแพง อ.ละงู จว.สตูล โดยมีนายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี ต.กำแพง ให้การต้อนรับ