ศปป4 กอ รมน ลงพื้นที่ กอ รมน จังหวัด ส.ป.

2 มี.ค.61

พลตรีปรเมศวร์ กันมินทร ์รอง ผอ ศปป4 กอ รมน  เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผวจ.สมุทรปราการ 

และในเวลา1000_1600  ลงพื้นที่ กอ รมน จังหวัด ส.ป. โดยมี พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ รมน จังหวัด ส.ป. ให้การต้อนรับและนำส่วนภาคราชการเพื่อแก้ปัญหา กรณีการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากข้าราชการของรัฐที่ไม่สามารถปฏิบัติในหน้าที่ของตนเองได้เนื่องจากผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้มีอิทธิพล(อดีต ส.จ.)ไม่มีข้าราชการผู้ใดตรวจสอบหรือมีข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปตรวจมีการรายงานข้อมูลจากภาครัฐเช่น จนท.ที่ดินว่ามีการสร้างอาคารบุกรุกลำน้ำและข้อมูลหลายอย่างที่น่าจะเป็นไปตามที่ประชาชนร้องเรียน หลายประการและขณะตรวจสอบผู้ประกอบการไปต่างประเทศหรือไม่มีใครอยู่ในบ้าน(แต่มีร่องรอยการปิดประตูทางเข้าใหม่ๆ และมีร่องรอยให้อาหารสุนัขฝั่งลำน้ำ)