ศอป.ลุ่มนำ้เข็ก ประชุมกำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท.) ประสานการปฏิบัติงานกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี หน.อุทยานแห่งชาติเขาค้อ, หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ, หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช ๒ (เขาค้อ), หน.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๒ (หนองแม่นา), ศอป.ลุ่มน้ำเข็ก ในพื้นที่ อ.เขาค้อ เพื่อหารือ/รับทราบปัญหา กำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อำนวยการประสานงานและแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก