ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก

 พลโท กิตติศักดิ์ บุญสุข ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. และคณะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. รวมจำนวน ๗ นาย ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก กรณีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบบริเวณพื้นที่ภูขี้ไก่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓,  นายอำเภอหล่มเก่า, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า, กำนันตำบลหล่มเก่า,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า และคณะจาก กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ร่วมตรวจพื้นที่ด้วยสายตาบริเวณภูขี้ไก่ พบว่าพื้นที่มีการปรับสภาพเป็นบริเวณกว้าง  พลโท กิตติศักดิ์ บุญสุข ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด และ กอ.รมน.จะติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใกล้ชิดต่อไป