สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๑๘ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

ชลบุรี   ลงพื้นที่วัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมประชุมกับอำเภอสัตหีบโดย นายนรเสฏ ศรีตะพัสโส นายอำเภอ เป็นประธาน

กอ.รมน.ภาค ๒

สกลนคร  ออกตรวจลาดตระเวนบริเวณป่าด้านทิศตะวันออกของภูเขียว ท้องที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ผลการออกตรวจ จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย

กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.ภาค ๔

สุราษฎร์ธานี  ร่วมแผนบินตรวจสอบพื้นที่สภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติคลองพนม ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ผลการบิน ตรวจสภาพป่าพบพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 1 จุด เนื้อที่ 1 ไร่ ท้องที่บ้านทุ่งเจริญ ม.11 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี