สำรวจการบริหารจัดการขยะ จว.สมุทรสงคราม

วันที่ 14พ.ย.61
พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข ที่ปรีกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะ พร้อม ผช.ผอศปป.4 (2) พ.อ.สรภพ นามารักชาติ ผอ.สพอ.ฯ เดินทางร่วมกับ จนท.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. รวม 9 นาย ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องและการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ ต.นาดี จ.สมุทรสงคราม

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและปัญหาในการดำเนินการ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขในมุมมองของผู้ประกอบกิจการคัดแยกขยะ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์ในการสัมมนาต่อไป

17064BCA-ADCD-415A-A7A7-BD7574915A84