สำรวจบ่อบำบัดน้ำเสีย จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้  3 ก.ค.61  เวลา 0900-1430  พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะฯโดยมี กอ.รมน. จังหวัด ฉ.ช. อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สิ่งแวดล้อมภาค 13(ชลบุรี) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อบต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัด ส.ค.ได้ร่วมบูรณาการปฏิบัติการจัดการน้ำเสีย ณ บริษัท ไมด้าวัน จำกัด  มีการสำรวจบ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง 9 บ่อ แท็งค์น้ำที่บรรจุน้ำเสีย รวมทั้งสารเคมีที่บริษัทนำมาเพื่อใช้ในกระบวนบำบัดที่เก็บไว้ในโกดังของโรงงานไมด้าวัน  จากการบูรณาการหน่วยทั้งหมด ได้นำตัวอย่างน้ำเสียของโรงงานมาทดสอบโดยบริษัท TRC(ประเทศไทย)จำกัด และสาร PAC เนื่องจากน้ำมีสารเคมีหลายชนิดและมีความเข้มข้นมาก วัดค่า PH สูงกว่า 14 ทำให้ตกตะกอนด้วย PAC ไม่ได้ผล บริษัทไมด้าวันใช้ไม่ได้ผล ในส่วนของ บ.TRC ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ได้ให้อุตสาหกรรมจังหวัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขกรณีโรงงานแห่งนี้โดยมี กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. เป็นเจ้าภาพ รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำจากผลทดสอบไปวัดค่าด้วย