เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรฯ (ทสม.) จ.สมุทรสาคร ร่วมกันเก็บขยะ

              26 พ.ย.60 เวลา 0930   เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จ.สมุทรสาคร          จำนวน 50 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะและกำจัดวัชพืชในคลองแนวลิขิต เขตพื้นที่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร, ต.ดอนไก่ดี และ  ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 6 กม. ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ให้ภาคประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และคลองสาขา เป็นแกนนำในการเริ่มดำเนินการแก้ปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน โดยให้ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                เวลา 1400   พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และคณะฯได้เชิญผู้นำชุมชน และผู้แทน อบต./เทศบาล ในเขตพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมเก็บขยะ และกำจัดวัชพืชตลอดแนวคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ในวันพุธที่ 29 พ.ย.60 เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำก่อนการทดสอบการผลักดันน้ำจากคลองภาษีเจริญ ด้วยระบบชลประทาน โดยมอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ร่วมประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติเร่งด่วน ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 เวลา 14.00 น. ณ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ใกล้ประตูระบายน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์