เตรียมการร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรฯ

23 พ.ย.60 เวลา 1000

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการหารือและรับความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี รอง ผอ.ศปป.4ฯ(1), ผบก.ปทส, หน.ชุดพยัคไพร, ชุดพญาเสือ, ชุดฉลามขาว และ ผอ.นขต.ศปป.4ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปป.4 กอ.รมน. ชั้น 3 อาคาร ศปก.ทบ.(เก่า) เป็นการเตรียมการเพื่อนำผลการหารือและความคิดเห็นของส่วนราชการเสนอที่ประชุมร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.60