โครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปีงบประมาณ2561

กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2561 เวลา1300 พันเอกณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปีงบประมาณ2561 ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูตน์ อำเภอป่าโมก. จังหวัดอ่างทอง