โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ

กอ.รมน.ภาค๔ สย.๑
เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐,๐๙๐๐

ชพส.๔๑๐๘ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตปุ๋ยหมักลดต้นทุน ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ. ม.๓ บ.บางลำภู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จว.ร.น.