9 ส.ค.60   พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ โดย พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ, นายสุชิน เสมสวัสดิ์ ผอ.ส่วนทรัพย์กรธรรมชาติ และ ดร.ณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 1000 น. คณะได้เดินทางเข้าดู พื้นที่ป่าดงคำเดือยแปลงที่ ๑ ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จว.อ.จ. โดยมี นายณฐกร โชคพิศาลทรัพย์ หน.หน่วยป้องรักษาป่าไม้ที่ อจ.5 และคณะให้การต้อนรับ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย