พลโท ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 โดยมีผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 ร่วมแสดงความยินดี