ประชุมการจัดการไม้ของกลาง

 

7 ก.ย.60 เวลา 1530 พลตรี ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สสท.ศปป.4 กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมการติดตามผลดำเนินการตามแนวทางการจัดการไม้ของกลาง ที่อยู่ในอารักขาของกรม ศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ และตรวจติดตามการเก็บไม้ของกลาง ของกรมศุลกากรกรุงเทพ เขตคลองเตย