วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.(กรรมการ คปป.) เป็นผู้แทน กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๕๐ คน