ความเดือดร้อนกรณี น้ำเสีย น้ำเน่าขังคลองสี่วาพาสวัสดิ์

ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูบลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. โดยในครั้งนี้เน้นพบปะเฉพาะภาคประชาชนในเขตที่ประสบปัญหา เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนกรณี น้ำเสีย น้ำเน่าขัง กลิ่นเน่าเหม็นเป็นเวลานาน บริเวณคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร
แนวทางการแก้ไขที่ประชาชนต้องการ การร่วมกันแก้ไขด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่ คือมีแนวทางอย่างไร และให้ภาครัฐหรือภาคเอกชนช่วยเหลือหรือแก้ไขอย่างไร