๒๔ พ.ย.๖๐ เวลาประมาณ ๐๐๑๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ สสท.ศปป.๔ กอ.รมน.
ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการขนไม้สักที่ลักลอบตัดออกจากป่าบริเวณพื้นที่รอยต่อเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้ายและเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง จึงประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้แก่ ตำรวจ กก.๔ บก.ปทส.,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๓๐(แม่โป่ง), อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และฝ่ายปกครอง อ.งาวเข้าจับกุมได้ผู้ต้องหา ๓ คน ตรวจยึดรถบรรทุก ๖ ล้อ ๑ คัน บรรทุกไม้สักจำนวน ๓๐ ท่อน ได้ที่บริเวณ บ.ปันพัฒนา หมู่ ๙ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามรถบรรทุกไม้ดังกล่าวออกมาจากป่าชุมชน บ.ปันพัฒนา

๒. จากการติดตามกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ อ.งาวกลุ่มนี้เป็นผู้มีอิทธิพลและมีนายตำรวจนายหนึ่งอยู่เบื้องหลัง ซึ่งชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ฯ ได้ติดตามมานาน ความคืบหน้าจะติดตามและรายงานให้ทราบต่อไป