13 ธ.ค.60  เวลา  1400     พลตรี ปรเมศวร์  กันมินทร์  รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  ลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาความต้องการของประชาชน  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ,   ปัญหายาเสพติดชึ่งระบาดอยู่ในปัจจุบัน,  การทำบ่อบำบัดน้ำเสียไม่มีความเป็นมาตรฐาน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เป็นเวลานานการขอสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ก็ไม่มีการตอบสนอง   เยียมชมหมู่บ้านบางเบ้าซึ่งอยู่กลางน้ำ

 

ดูโรงกำจัดขยะที่บ้านชัยเชษฐ์  โรงคัดแยกขยะบ้านชัยเชษฐ์

 

ดูเครื่องมือบำบัดน้ำเสียบ้านหาดทรายขาว