นายกรัฐมนตรีรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 รวมถึงกรอบการดำเนินงานประจำปี 2561 ของ กอ.รมน. ย้ำผลงานน่าพอใจแต่ยังคงต้องเพิ่มมาตรการแก้ปัญหาในปีหน้า

           

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวภายหลังร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.ว่า ตลอดปี 2560 งานของ กอ.รมน. ถือว่ามีความคืบหน้าแต่ยังมีการทำงานบางเรื่องที่ยังไม่สามารถพอใจได้ และต้องเดินหน้าทำงานต่อไปเช่นปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่แม้จะปรับดีขึ้นแต่ก็ยังมีความสูญเสียอยู่ จึงต้องมีการหาวิธีแก้ปัญหาให้เพิ่มมากขึ้นโดยมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้หากมีการร่วมมือกัน ขณะที่ในปี 2561 ก็จะมีแนวทางเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ กอ.รมน. ก็เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ด้านการดูแลภัยพิบัตินอกเหนือจากภัยที่เกิดโดยน้ำมือของมนุษย์เพื่อให้หน่วยงานของ กอ.รมน. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวได้ว่า งานในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.นั้น ไม่เกี่ยวข้อง หรือจะมีการส่งต่องานบางส่วนให้กับ กอ.รมน. เพราะ กอ.รมน. นั้นถือเป็นหน่วยงานปฏิบัติตามปกติ ส่วน คสช. หากมีรัฐบาลชุดใหม่ คสช. ก็จะสิ้นสุดภารกิจไป