พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงสำรวจพื้นที่ จว.ช.พ.

8 ม.ค.61 .  พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ จว.ช.พ. เพื่อรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พลังงานและอาหาร โดยมี พ.อ.จำรัส สังขะวร รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัด ช.พ. และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ปัญหาใหญ่ของชุมพรคือการจัดการขยะและบ่อบำบัด ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน